quarta-feira, 25 de abril de 2012

Versos em latim

Hymnus Brasiliēnsis

Tradução: Mendes de Aguiar

I

Audiērunt Ipirangæ ripæ placĭdæ

Herōicæ gentis valĭdum clamōrem, ūēăĕĭŏŭō

Solīsque libertātis flammæ fulgĭdæ

Sparsēre Patrĭæ in cælos tum fulgōrem.

Pignus vero æqualitātis

Possidēre si potuĭmus brachĭo forti,

Almo gremĭo en libertātis,

Audens sese offert ipsi pectus morti!

O cara Patrĭa,

Amōris atrĭa,

Salve! Salve!

Brasilĭa somnĭum tensum, flamma vivĭda,

Amōrem ferens spemque ad orbis claustrum,

Si pulchri cæli alacritāte limpĭda,

Splendēscit almum, fulgens, Crucis plaustrum.

Ex proprĭa gigas posĭtus natura,

Impavĭda, fortīsque, ingēnsque moles,

Te magnam prævidēbunt jam futūra.

Tellus dilēcta,

Inter similĭa

Arva, Brasilĭa,

Es Patrĭa electa!

Natōrum parens alma es inter lilĭa

Patrĭa cara,

Brasilĭa!

II

In cunis semper strata mire splendĭdis,

Sonānte mari, cæli albo profūndi,

Effūlges, o Brasilĭa, flos Amerĭcæ,

A sole irradiāta Novi Mundi!

Ceterīsque in orbe plagis

Tui rident agri florum ditiōres;

“Tenent silvæ en vitam magis,

Magis tenet tuo sinu vita amōres.”

O cara Patrĭa,

Amōris atrĭa,

Salve! Salve!

Brasilĭa, æterni amōris fiat symbŏlum,

Quod affers tecum, labārum stellātum,

En dicat aurĕa viridīsque flammŭla

Ventūra pax decūsque superātum.

Si vero tollis Themis clavam fortem,

Non filĭos tuos vidēbis vacilāntes,

Aut, in amāndo te, timēntes mortem.

Tellus dilēcta,

Inter similĭa

Arva , Brasilĭa,

Es Patrĭa elēcta!

Natōrum parens alma es inter lilĭa,

Patrĭa cara,

Brasilĭa!